Een opleidingsplan is voor bedrijven een goed middel om de opleidingsbehoeften van hun werknemers en de wensen en verwachtingen van het bedrijf op elkaar af te stemmen.  Ik maak een opleidingsplan in samenwerking met het bedrijf waarin de verwachtingen, wensen en leerdoelen vastgelegd worden in overleg met de werknemer en leidinggevende. Ik kijk naar het leerdoel en de leervaardigheid van de werknemer en naar de leerdoelen van het bedrijf.
In het plan maken we een tijdspad en leggen we evaluatie momenten vast. Ik zoek  uit  en beschrijf waar we gebruik van de branchecursussen kunnen maken en waar we de opleiding moeten aanvullen met individuele componenten.
Op deze manier kun je werknemers op een serieuze manier individueel opleiden waarbij  het voor iedereen duidelijk is waar de verantwoordelijkheden liggen en wat het einddoel is.
Mocht dit iets voor u zijn kunnen we een vrijblijvende afspraak maken .

Afspraak maken