Cursusvoorwaarden Maatwerk in Opleiding

Inschrijving:

 1. Inschrijving kan uitsluitend door een volledig ingevuld aanmeldingsformulier op te sturen of te mailen naar Maatwerk in Opleiding.
 2. Het bedrijf en de cursist ontvangen een schriftelijke bevestiging van inschrijving met de factuur.
 3. Het bedrijf gaat akkoord met de voorwaarden gesteld door Maatwerk in Opleiding.
 4. Inschrijving voor de cursus gebeurt op basis van binnenkomst van het aanmeldingsformulier.
 5. Elke cursus heeft een vooraf vastgesteld aantal deelnemers.
 6. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus 100% van het cursusgeld retour, daarna is het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Betaling:
De factuur dient voor aanvang van de cursus te worden voldaan.

Branche-examen:
De examenkosten worden door NVOS-Orthobanda apart gefactureerd.

Spelregels:

 1. De cursist is op tijd in de cursusruimte aanwezig.
 2. De opdrachten dienen op tijd en volledig te worden gemaakt.
 3. De cursist krijgt voldoende begeleiding in het bedrijf om ervaring op te doen.
 4. Bij verhindering 24 uur van te voren bij Maatwerk in Opleiding melden.
 5. De cursist draagt zelf zorg om bij verhindering het cursusmateriaal naderhand te bestuderen.
 6. De cursist gaat zorgvuldig om met de materialen en machines die ter beschikking worden gesteld.