Post HBO. Cursus passen van orthopedisch A- en B-schoeisel.

Passen van orthopedisch A- en B-schoeisel is een onmisbaar onderdeel van het totale vervaardigingsproces van deze hulpmiddelen.

Bij het passen van het schoeisel moet worden gecontroleerd op pasvorm, functionaliteit en de invloed die het toekomstig schoeisel heeft op het gangbeeld van de gebruiker.  Maar ook de esthetiek van het eindproduct wordt tijdens het pasproces duidelijker voor de gebruiker.

Kennis van de mogelijkheden van de pasproducten en vaardigheid om deze pasproducten efficiënt en doeltreffend in te zetten is van grote invloed zijn op het uiteindelijke succes en gebruik van orthopedisch schoeisel.

Veel beginnende orthopedisch schoentechnici en technologen hebben door hun beperkte ervaring gebrek aan deze kennis en vaardigheid.

Maatwerk in Opleiding is voornemens om in het najaar van 2019 een cursus passen van orthopedisch A- en B-schoeisel te organiseren voor afgestudeerde orthopedische schoentechnologen en andere geïnteresseerden.

Doel van de cursus:

 • Kennis en toepassing van de diverse pasproducten
 • Toelichten van het pasproduct aan de gebruiker
 • Lezen en controleren van het schoenconcept.
 • Beoordelen van pasvorm en functionaliteit.
 • Analyseren van het gangbeeld van de gebruiker met en zonder voorziening.
 • Overtuigen van de gebruiker van de invloed van het product op het gangbeeld
 • Argumenteren van het product aan de voorschrijver op basis van de functionele diagnose en het programma van eisen.
 • Aanpassingen doen aan het product om de pasvorm en /of functionaliteit te verbeteren.
 • Noteren van de bevindingen in het dossier van de cliënt.
 • Beschrijven van de aanpassingen die moeten aangebracht aan het product voor de definitieve productie.
 • Instructie, begeleiding van de cliënt tijdens het pasproces.

Hoe?

 • 4 cursusdagen met casuïstiek en praktijkopdrachten
 • Tussen de cursusdagen een periode van 4 weken waarin opdrachten moeten worden volbracht.
 • 4 praktijkklanten waarbij pasproducten gepast, beoordeeld en eventueel aangepast moeten worden.
 • Theorie over pasvolgordes, pasproducten, gangbeeldanalyse en de relatie tussen functionaliteitsdiagnose van de klant en de gewenste functionaliteit van het product.

Voor wie?

 • Onlangs afgestudeerde orthopedisch schoentechnologen.
 • Orthopedisch schoentechnici die hun kennis en vaardigheid op het gebied van passen van orthopedische schoeisel willen uitbreiden.
 • Voor geïnteresseerden die meer kennis en vaardigheid willen verwerven op het gebied van passen van orthopedisch schoeisel.

Studiebelasting: (bij benadering)

Voor deze branchecursus moeten huiswerk- en praktijkopdrachten worden uitgevoerd:

 • Huiswerkopdrachten; Hiervoor geldt een studiebelasting van 4 uur per week.
 • Praktijkopdrachten; Hiervoor geldt een studiebelasting van minimaal 8 uur per week. (Het betreft hier opdrachten die onder werktijd kunnen worden uitgevoerd.)

Wanneer?

Bij voldoende cursisten (minimaal 5) start de cursus in medio september 2019.

Waar?

De cursus wordt georganiseerd in het gebouw van de Dhta st. Laurensdreef 22 te Utrecht.

Wat kost het?

€ 1150,- inclusief:

 • Cursusboek
 • Lunch
 • 4 praktijkklanten

Exclusief: btw.

Geïnteresseerd?

Informatie: contact 

Inschrijven: inschrijfformulier