Cursus 3: Van juiste productbeschrijving tot succesvol product

Duur: 2 dagen

Inhoud:  Kennis en ervaring op  bouwen om tot goede technische beschrijvingen van de producten te  komen. Aan de hand van casussen uit de praktijk leer je product op een duidelijk manier te beschrijven voor de productie, zowel intern als extern.

  • Het beschrijven van je leesten, analoog of digitaal vervaardigd.
  • Het beschrijven van je voorzieningen zoals dikte, hoogte, keuze voor materialen, shorewaarde, effect op cosmetiek, etc.
  • De juiste keuzes maken in schachtmodel en onderwerk maakwijze.
  • Het aan en bij sturen van productie.
  • Systematische controle van gemaakte producten.
  • Het geven van relevante en effectieve feedback aan productie medewerkers (intern en extern).

Tijdens de periode tussen de cursusdagen ( 4 weken ) moeten er opdrachten in het bedrijf gemaakt worden om met de opgedane kennis tijdens de cursusdagen ervaring op te bouwen.

Studielast: (bij benadering) 10 uur per week. (4 weken)

Plaats: Utrecht

Prijs:  € 650.-

Inschrijfformulier