Cursus 1;  Van functionele diagnose naar schoenconcept

Duur: 2 dagen

Inhoud:  We gaan in op hoe je een goede en relevante  functionaliteitsdiagnose  beschrijft  en deze  vertaalt in een schoentechnisch  concept.  Dit doen we aan de hand van de volgende onderdelen.

  • Het op basis  van de anamnese en het lichamelijk onderzoek formuleren van een duidelijke functionaliteitsdiagnose.
  • Het opstellen van het programma van eisen.
  • Het beschrijven van het product.
  • Het formuleren van de orthopedisch schoentechnische voorzieningen in het product.
  • Het beschrijven van de productonderdelen.
  • Het maken van een productieplan dat bruikbaar is voor de productie van het product.

Tijdens de periode tussen de cursusdagen ( 4 weken ) moeten er opdrachten in het bedrijf gemaakt worden om met de opgedane kennis tijdens de cursusdagen ervaring op te bouwen.

Studielast: (bij benadering) 8 uur per week. (4 weken)

Plaats: Utrecht

Prijs:  € 650.-

Inschrijfformulier