Branchecursus  Passen, afleveren en nazorg

orthopedische schoentechnische voorzieningen.

min.4 – max. 6 deelnemers

 

Omschrijving cursus:

Een praktijkgerichte branchecursus die de deelnemers de vaardigheden leert om onder verantwoordelijkheid van een Orthopedisch schoentechnicus of Orthopedisch schoentechnoloog zelfstandig orthopedische voorzieningen  te passen, af te leveren en een nacontrole te verrichten voor orthopedische A en B schoenen en voorlopig orthopedisch schoeisel.

 

Naast de noodzakelijke theorie bestaat de cursus uit diverse praktijkopdrachten met de volgende leerdoelen:

 • Gebruik van verschillende soorten pasproducten
 • Doelstellingen van de verschillende pasproducten
 • Het voeren van een gesprek met de cliënt over de gemaakte keuzes.
 • Lezen en controleren van het schoenconcept.
 • Analyseren van het gangbeeld van de cliënt met en zonder voorziening .
 • Passen en afleveren van het product.
 • Beoordelen van pasvorm en functionaliteit.
 • Het beargumenteren van het product aan de voorschrijver op basis van de functionele diagnose en het programma van eisen.
 • Aanpassingen doen aan het product om de pasvorm en /of functionaliteit te verbeteren.
 • Noteren van de bevindingen in het dossier van de cliënt. (op een duidelijke manier met het juiste gebruik van de Nederlandse taal)
 • Voorbereiden van de definitieve productie.
 • Instructie, begeleiding en feed-back aan de cliënt.
 • De nacontrole

Bestemd voor:

Medewerkers in de branche orthopedische schoentechniek met de vooropleiding/ certificatie:

 • Branchecertificaat Maatnemen 2 complex
 • Branchecertificaat Maatnemen 3 OSA en Vlos.
 • Relevante MBO/ HBO opleiding. (relevantie ter beoordeling van Maatwerk in Opleiding) .

Studiebelasting:   (bij benadering)

Voor deze branchecursus moeten huiswerk- en praktijkopdrachten worden uitgevoerd:

 • Huiswerkopdrachten; Hiervoor geldt een studiebelasting van 4 uur per week.
 • Praktijkopdrachten; Hiervoor geldt een studiebelasting van minimaal 8 uur per week.

Cursusduur: 4 dagen van 9.30 tot 16.00 uur.

Cursusdagen en locatie:

 • maandag 7 februari 2022
 • maandag 7 maart 2022
 • maandag 28 maart 2022
 • dinsdag 26 april 2022

Examendag en locatie:

 • zaterdag 4 juni 2022

Het examen vindt plaats in het bedrijf van George In der Maur orthopedische schoentechniek Koningin Wilhelminaweg 495 3737 BG  te Groenekan (Utrecht).

 Cursuskosten:  € 1450,-

Inclusief:

 • Cursusboek; Passen, afleveren en nazorg voor cursist.
 • Cursusboek  bestemd voor praktijkopleider.

Examenkosten: € 400,- (excl. btw); facturering NVOS-Orthobanda

Het branche examen wordt afgenomen door de examencommissie BCB en NVOS-Orthobanda.

Het examen bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte.

Bij het met goed gevolg afleggen van het examen krijgt de cursist een door NVOS-Orthobanda erkend branchecertificaat Passen, afleveren en nazorg Orthopedisch schoentechnische voorzieningen .

inschrijfformulier