dsc_0543-kopie

Branchecursus Maatnemen 3 osa en vlos

min. 4 – max. 6 deelnemers

 

Omschrijving cursus:

Een praktijkgerichte branchecursus die de deelnemers de vaardigheden leert zodat hij/zij onder verantwoording  van een Orthopedisch schoentechnicus of Orthopedisch schoentechnoloog zelfstandig de intake, anamnese en het voetonderzoek kan verrichten dat nodig is om de maat name te verzorgen en het vervaardigingsproces voor te bereiden voor orthopedische A schoenen en voorlopig orthopedisch schoeisel.

 Naast de noodzakelijke theorie bestaat de cursus uit diverse praktijkopdrachten met de volgende leerdoelen:

 • Het voeren van een intakegesprek voor osa/ vlos.
 • Het formuleren van een relevante anamnese.
 • Het uitvoeren van een visuele inspectie van voet en onderbeen.
 • Het uitvoeren van een gericht spier- en bewegingsonderzoek van voet en onderbeen.
 • Het analyseren van het looppatroon en afwijkingen aan het looppatroon
 • Het formuleren van een functionaliteitsdiagnose
 • Het opstellen van een programma van eisen waaraan de voorziening moet voldoen.
 • Het kiezen van de juiste en meest adequate orthopedische voorziening waarbij de verwachtingen van de cliënt, de technische mogelijkheden, functionaliteit en kosten tegen elkaar afgewogen zijn.
 • Het adviseren en motiveren van de gemaakte keuzes aan de cliënt, de voorschrijvend arts en de zorgverzekeraar of andere betalende instantie
 • Het kiezen en gebruiken van diverse maat name technieken.
 • Het voorbereiden van het vervaardigingsproces.
 • Het evalueren van het gekozen concept.
 • Theoretische en praktische kennis over de volgende voettypen en de daarmee samenhangende pathologieen:.
 • diabetische voet
 • reumatische voet
 • degeneratieve voet
 • perifeer neurologische voet
 • centraal neurologische voet
 • posttraumatische voet

Aan het eind van de branchecursus beschikt de cursist over voldoende kennis van de anatomie/fysiologie van voet en onderbeen en de meest voorkomende pathologieën die van invloed zijn op het bewegingsapparaat en de daarvoor geldende functionele oplossingen om zich verder te ontwikkelen in het vak orthopedische schoen techniek.

 Bestemd voor:

Medewerkers in de branche orthopedische schoentechniek met de vooropleiding/ certificatie:

 • Branchecertificaat Maatnemen 1 basis
 • Branchecertificaat Maatnemen 2 complex
 • Relevante MBO/ HBO opleiding. (relevantie ter beoordeling van Maatwerk in Opleiding)

Cursusduur: 6 dagen van 9.30 tot 16.00 uur.

Locatie:  De cursus vindt plaats in het gebouw van Dhta st. Laurensdreef 22 te Utrecht.

Cursusdata:  Onder voorbehoud van maatregelen van de overheid ter bestrijding van Covid 19 zijn de volgende data gepland. 

 • maandag 21 maart 2022
 • maandag 25 april 2022
 • maandag 23 mei 2022
 • maandag 13 juni 2022
 • maandag 4 juli  2022
 • maandag 5 september 2022

Examendatum en locatie:

 • Zaterdag 17 september 8.30 – 16.00 uur

praktijk-examen  Wittepoel, Palmentuin 63, 3078 KJ Rotterdam.

Cursuskosten: € 1875,- (excl. btw)

Inclusief:

 • Cursusboeken  Maatnemen 3 osa/vlos.  1 exemplaar voor cursist en 1 exemplaar voor praktijkopleider.
 • Oefenklanten

Exclusief:

 • boekenserie Orthopedische schoentechniek van NVOS:

Deze boeken kunnen bij secretariaat NVOS-Orthobanda worden besteld:

info@nvos-orthobanda.nl

Examenkosten: € 400,- (excl. btw); facturering NVOS-Orthobanda

Het branche examen wordt afgenomen door de examencommissie BCB en NVOS-Orthobanda.

Het examen bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte.

Bij het met goed gevolg afleggen van het examen krijgt de cursist een door NVOS-Orthobanda erkend branchecertificaat Maatnemen 3.

Nadere informatie en inschrijven:

Meer weten? Via de pagina contact kunt u uw vraag stellen.

Inschrijfformulier.