Branchecursus Maatnemen 2 Complex  steunzolen, ovac en osb 

min. 4  deelnemers

 Omschrijving cursus:

Een praktijkgerichte branchecursus die de deelnemers de basisvaardigheden leert zodat zij onder begeleiding van een Orthopedisch schoentechnicus of Orthopedisch schoentechnoloog zelfstandig de intake, anamnese en het voetonderzoek dat nodig is om de maatname te verzorgen en het vervaardigingsproces voor te bereiden voor complexe steunzolen, ovac en osb.

Naast de noodzakelijke theorie bestaat de cursus uit diverse praktijkopdrachten met de volgende leerdoelen:

 • Het voeren van een intakegesprek.
 • Het formuleren van een relevante anamnese.
 • Het uitvoeren van een visuele inspectie van voet en onderbeen.
 • Het uitvoeren van een gericht spier- en bewegingsonderzoek van voet en onderbeen.
 • Het analyseren van het looppatroon en afwijkingen aan het looppatroon
 • Het formuleren van een functionaliteitsdiagnose
 • Het opstellen van een programma van eisen waaraan de voorziening moet voldoen.
 • Het kiezen van het juiste en best bij de aandoening passend schoeisel.
 • Het kiezen van de juiste en best bij de aandoening passende aanpassingen aan geselecteerd confectie of semi-orthopedisch schoeisel.
 • Het adviseren en motiveren van de gemaakte keuzes aan de cliënt, de voorschrijvend arts en de zorgverzekeraar of andere betalende instantie
 • Het kiezen en gebruiken van diverse maat name technieken.
 • Het voorbereiden van het vervaardigingsproces.
 • Het evalueren van het gekozen concept.

Aan het eind van de branchecursus beschikt de cursist over voldoende kennis van de anatomie van voet en onderbeen en het te gebruiken materiaal om zich verder te ontwikkelen in het vak orthopedische schoentechniek.

De vervolgcursus Maatnemen 3 sluit aan op deze branchecursus.

Bestemd voor:

Medewerkers in de branche orthopedische schoentechniek die:

 • in het maatnemen en de voorbereiding van het vervaardigingsproces van steunzolen, ovac en osb verder opgeleid willen worden;
 • een vervolg willen geven aan hun MBO 3-opleiding (Leestenmaker) als maatnemer van steunzolen, ovac en osb.
 • in het bezit zijn van het branchecertificaat Maatnemen 1 Basis steunzolen, ovac en osb.
 • een voor orthopedische schoentechniek relevant MBO 4- of HBO-diploma.

Studiebelasting:

De studiebelasting voor deze branchecursus is per week gemiddeld 4 uur voor de theorie en 8 uur voor de praktijkopdrachten.

Cursusdata:

 • maandag 21 september 2020
 • maandag 12 oktober 2020
 • maandag 9 november 2020
 • maandag 14 december 2020

Cursuslocatie:  In het gebouw van de Dhta st. Franciscusdreef 22 te Utrecht

Examendatum: Zaterdag 9 januari 2021

Examenlocatie: Wittepoel, Palmentuin 63, 3078 KJ Rotterdam.

Cursuskosten:

€ 1.295,- (excl. btw)

Inclusief:

 • Cursusboek Maatnemen 2 Basis steunzolen, ovac en osb
 • Cursusboek voor praktijkopleider i.v.m. met effectieve begeleiding.

Exclusief:

 • boekenserie Orthopedische schoentechniek van NVOS:

Deze boeken kunnen bij secretariaat NVOS-Orthobanda worden besteld:

info@nvos-orthobanda.nl

Examenkosten: € 400,- (excl. btw); facturering via NVOS-Orthobanda.

Subsidie voor leden van NVOS-Orthobanda:

Leden van NVOS-Orthobanda kunnen dit jaaer (2020) nog in aanmerking komen voor subsidie van OFOM. Bij het behalen van het branchecertificaat Maatnemen 3 Osa en vlos wordt 50 % van de cursuskosten en 100 % van het examengeld gesubsidieerd. Deze subsidie kan worden aangevraagd aanvragen bij NVOS-Orthobanda.

 Branche-examen en branchecertificaat:

Het branche-examen wordt georganiseerd door de Examencommissie BCB van NVOS-Orthobanda. Het branche-examen bestaat uit een theorie-examen  en een praktijkexamen (het bij een proefpersoon uitvoeren van een intake, anamnese, bewegingsonderzoek en maatname en het formuleren van een functionaliteitsdiagnose alsmede het formuleren van een (schoen)technische oplossing). Het  examen wordt beoordeeld door twee door de Examencommissie BCB aangewezen examinatoren.

Bij het met goed gevolg afleggen van het theorie- en praktijkexamen krijgt de cursist een door NVOS-Orthobanda erkend branchecertificaat Maatnemen 2 Complex steunzolen, ovac en osb.

Nadere informatie en inschrijven:

Meer weten? Via de pagina contact kunt u uw vraag stellen.

 inschrijfformulier